Παρασκευή 18 Μαΐου 2012

Shrinking Violets: Mask mini-LP & Everything 7'', 1988 Phantom Records

Φαίνεται πως έχουμε μια μικρή αδυναμία στην ανεξάρτητη σκηνή της Αυστραλίας κι έτσι αποφασίσαμε να ποστάρουμε τις δύο μοναδικές κυκλοφορίες των Shrinking Violets, ενός τετραμελούς συγκροτήματος από το Sydney. Πρόκειται για ένα mini-LP με τίτλο "Mask" και για ένα 7-ιντσο με τίτλο "Everything", τα οποία κυκλοφόρησαν το 1988 στο ανεξάρτητο label Phantom Records. Επίσης συμμετείχαν και στην συλλογή "Assorted Desecrations and Magnificent Mutations" της ίδιας εταιρείας-θα την βρείτε εδώ. Όπως πάντα, οι πληροφορίες για πολλά από τα σχήματα που φιλοξενούμε εδώ -και οι S.V.δεν αποτελούν εξαίρεση- είναι από ανεπαρκείς έως ανύπαρκτες, οπότε βασιζόμαστε στην ίδια τη μουσική. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε πως μερικά από τα μέλη της μπάντας είχαν ασχοληθεί και με άλλα σχήματα-projects. Ο Andrew Clement με τους αξιόλογους Other Voices και ο Julian Knowles με τους Even as we Speak και τους Social Interiors. Η μουσική των S.V. είναι ένα μείγμα new wave και νεο-ψυχεδέλειας με μια μοντέρνα "indie" κατεύθυνση. Στο mini-LP "Mask" τα πιο δυνατά κομμάτια είναι τα "Never Too Late" (υπάρχει στη συλλογή που αναφέραμε παραπάνω), "Small Talk" και "Colours of Ecstasy", τα οποία κάπως 'προδίδουν' τις post punk ρίζες των S.V. Στα δε "Roman Hammer" και "Mask" υπάρχει μια υποψία ψυχεδελικών επιρροών. Το ομώνυμο "Everything" από το 7-ιντσο είναι επίσης ένα απο τα καλύτερα τραγούδια τους σε new wave στυλ. Μπορεί κάποιος να δει τους Shrinking Violets συμπληρωματικά με  τα συγκροτήματα στα οποία είχαμε κάνει το αφιέρωμα με γενικό τίτλο: "The Greek Part of the Australian Underground". Ελπίζουμε πως θα σας αρέσουν.


Shrinking Violets: Mask mini-LP (Phantom Records, 1988)

01. Never Too Late
02. Small Talk
03. Colours Of Ecstasy
04. Roman Hammer
05. Happy
06. Mask


 

It seems that we have a soft spot for the Australian Independent music scene, so we decided to post the two record rips from the Shrinking Violets which were a four-member band from Sydney. They released a mini-LP entitled "Mask" and a 7-inch single entitled "Everything", both in 1988 on the Independent label Phantom Records. Also, the Shrinking Violets took part in the "Assorted Desecrations and Magnificent Mutations" compilation (also on Phantom Records)-you will find it here. As it is always the case, there aren't enough information around the Web and the Shrinking Violets aren't an exception to that. However, we found that a couple band members have worked with other groups/projects in the past. For your information, Andrew Clement has worked with a band called Other Voices and Julian Knowles with Even As We Speak and Social Interiors.
The music of the Shrinking Violets is a nice blend of new wave and neo-psychedelia, given a modern "indie" touch. In the "Mask" mini-LP the most prominent songs are "Never Too Late" (which you will also find in the compilation we mentioned above), "Small Talk" and "Colours Of Ecstasy" as they reveal the post punk roots of the Violets, whereas in "Roman Hammer" and "Mask" there's a light overtone of psychedelia added as well. The song "Everything" from the 7-inch is an equally strong piece of work. You might consider the Shrinking Violets post as an appendix of a previous tribute to the Australian Independent music scene entitled "The Greek Part of the Australian Underground".
Anyway, we hope you like them!

Τρίτη 8 Μαΐου 2012

The Gothics: Richie's Back In Town 7'' [1990] & Monsters 10'' [1992] (Susstones Records)

 Μένοντας για λίγο στο μουσικό ύφος της πρόσφατης ανάρτησης εκπληρώνουμε σχετική παράκληση φίλου του blog, για ανάρτηση δύο δίσκων που ο ίδιος μας παραχώρησε εδώ και καιρό, ενός 10-ιντσου και ενός 7-ιντσου του νεοψυχεδελικού garage punk σχήματος The Gothics από τις Η.Π.Α. Ο φίλος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και εμείς οφείλουμε τουλάχιστον να τον ευχαριστήσουμε για αυτή την προσφορά. Ελάχιστες οι πληροφορίες για τους Gothics στο διαδίκτυο, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία σχετικά με τον επικεφαλής John Francovich ο οποίος  παλιότερα υπήρξε μέλος των Plasticland, γνωστό cult σχήμα στους γνωρίζοντες την νεοψυχεδελική σκηνή παγκοσμίως. Στους Gothics ο Francovich αναλαμβάνει κυρίως τα φωνητικά, το μπάσσο αλλά και το μπουζούκι(??).
Το 7-ιντσο "Richie's Back In Town" κυκλοφόρησε μέσα στο 1990 από την Susstones Records και περιέχει δύο τραγούδια σε νεο-ψυχεδελικό garage punk στυλ ιδιαίτερα το ομώνυμο "Richie's...". Το άλλο κομμάτι με τίτλο "Little Goldfish in a Bowl" μας πάει ένα μικρό ψυχεδελικό ταξίδι στο παρελθόν θυμίζοντας μας το...1968.
Απεναντίας, το 10-ιντσο "Monsters" αποτελεί μια ολοκληρωμένη δουλειά σε διάρκεια mini-LP (μέσω της Susstones δύο χρόνια αργότερα, το 1992) ενώ διατηρεί επαφή με τις 'ρίζες', δείχνει την τάση για "άνοιγμα" σε πιο μοντέρνο ήχο. Για παράδειγμα, το ομώνυμο τραγούδι "Monsters" περιέχει και deathrock στοιχεία παρόμοια με των Cramps, Sunglasses After Dark και είναι το μοναδικό κομμάτι του δίσκου που ξεχωρίζει κατ' αυτόν τον τρόπο. Όμως, κομμάτια σαν το αργό και υπνωτικό "Beatrice" θα μοιάζουν άκρως απολαυστικά ιδιαίτερα στους εντρυφήσαντες στην πρώιμη punk περίοδο της δεκαετίας του '70. Ομοίως και τα "Communicable Disease", "You Want", "Alone Again". Τέλος, στο ίδιο κλίμα βρίσκεται και το όμορφο "Crog" που κλείνει το 10-ιντσο εγχείρημα με ένα σχεδόν "επικό" στυλ. Απολαύστε τα.


1. The Gothics: Richie's Back in Town/Little Goldfish in a Bowl 7'' (Susstones Records, 1990)


2. The Gothics: Monsters 10" mini-LP (Susstones Records, 1992)

01. Communicable Disease
02. Monsters
03. Stop Complaining
04. Beatrice
05. You Want
06. (doing risky things in) Public Places
07. Alone Again
08. Crog

ENG: Insisting in terms of style, we decided to fulfill a request of one of our friends for uploading/posting two record rips that he kindly offered some time ago. These are a 10-inch and a 7-inch of a U.S. neo-psychedelic garage punk formation by the name of The Gothics. Our friend wanted to preserve anonymity, nevetheless, we are obliged to thank him for his offering. There aren't much to be found for the Gothics around the web, however, there are some info for the leader of the band John Francovich, who appeared to be part of the cult neo-psychedelic band Plasticland (those of you acquainted with the genre must have heard them before). As far as The Gothics are concerned, Francovich is in charge taking over the lead vocals, the bass guitar and the bouzouki, too (??).
The 7-inch is entitled "Richie's Back In Town" and was released under Susstones Records in 1990. Contains two songs focused on the neo-psychedelic/garage punk style, especially the first homonymous A-side track. As for the B-side track entitled "Little Goldfish in a Bowl", it takes us way back to the psychedelic past, around...1968.
On the contrary, the 10-inch "Monsters" is altogether a complete work (again via Susstones Records) released two years later, in 1992. "Monsters" is also based on garage 'roots', but this time The Gothics have a tendency for a modern sound. For instance, the same titled song really makes a difference as it contains some deathrock elements in the style of The Cramps or Sunglasses After Dark. However, there are songs such as the extremely enjoyable and hypnotising "Beatrice" reminiscent of the early punk period of the 70's. In the same vein (faster in pace) the songs "Communicable Disease", "You Want", "Alone Again" etc. Finally, "Crog" flirts with an almost "epic"-like style in the end. Enjoy these two.